Top 10 thành phố có sức ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay

Hot

Post Top Ad

Ads by VTE : ĐỆM HƠI THÔNG MINH ECO : 650K đệm hơi ô tô

Top 10 thành phố có sức ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay

Forbes mới đây đưa ra danh sách các thành phố có tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong đó London, New York, Paris và Singapore là những thành phố dẫn đầu.


1. London (Anh)

Số dự án FDI (trung bình 5 năm): 328

Số lượng trụ sở công ty nằm trong danh sách Forbes Global 2000: 68

Khả năng kết nối bằng hàng không: 89%

Xếp hạng Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu: 1


2. New York (Mỹ)

Số dự án FDI (trung bình 5 năm): 143

Số lượng trụ sở công ty nằm trong danh sách Forbes Global 2000: 82

Khả năng kết nối bằng hàng không: 70%

Xếp hạng Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu: 2


3. Paris (Pháp)

Số dự án FDI (trung bình 5 năm): 129

Số lượng trụ sở công ty nằm trong danh sách Forbes Global 2000: 60

Khả năng kết nối bằng hàng không: 81%

Xếp hạng Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu: 29


4. Singapore

Số dự án FDI (trung bình 5 năm): 359

Số lượng trụ sở công ty nằm trong danh sách Forbes Global 2000: N/A

Khả năng kết nối bằng hàng không: 46%

Xếp hạng Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu: 4


5. Tokyo (Nhật Bản)

Số dự án FDI (trung bình 5 năm): 83

Số lượng trụ sở công ty nằm trong danh sách Forbes Global 2000: 154

Khả năng kết nối bằng hàng không: 59%

Xếp hạng Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu: 5


6. Hong Kong

Số dự án FDI (trung bình 5 năm): 234

Số lượng trụ sở công ty nằm trong danh sách Forbes Global 2000: 48

Khả năng kết nối bằng hàng không: 57%

Xếp hạng Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu: 3


7. Dubai (Ả Rập Saudi)

Số dự án FDI (trung bình 5 năm): 245

Số lượng trụ sở công ty nằm trong danh sách Forbes Global 2000: N/A

Khả năng kết nối bằng hàng không: 93%

Xếp hạng Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu: 25


8. Bắc Kinh (Trung Quốc)

Số dự án FDI (trung bình 5 năm): 142

Số lượng trụ sở công ty nằm trong danh sách Forbes Global 2000: 45

Khả năng kết nối bằng hàng không: 65%

Xếp hạng Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu: 59


8. Sydney (Australia) (Đồng hạng)

Số dự án FDI (trung bình 5 năm): 111

Số lượng trụ sở công ty nằm trong danh sách Forbes Global 2000: 21

Khả năng kết nối bằng hàng không: 43%

Xếp hạng Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu: 15


10. Los Angeles (Mỹ)
Số dự án FDI (trung bình 5 năm): 35

Số lượng trụ sở công ty nằm trong danh sách Forbes Global 2000: N/A

Khả năng kết nối bằng hàng không: 46%

Xếp hạng Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu: N/A


10. San Francisco (Mỹ) (đồng hạng)

Số dự án FDI (trung bình 5 năm): 49

Số lượng trụ sở công ty nằm trong danh sách Forbes Global 2000: 17

Khả năng kết nối bằng hàng không: 38%

Xếp hạng Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu: 12


10. Toronto (Canada) (đồng hạng)

Số dự án FDI (trung bình 5 năm): 60

Số lượng trụ sở công ty nằm trong danh sách Forbes Global 2000: 23

Khả năng kết nối bằng hàng không: 49%

Xếp hạng Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu: 11

No comments:

Post a Comment